You are hereMagnēts, 2019. gada nolikums

Magnēts, 2019. gada nolikums


Orientēšanās sacensības Valmieras Magnēts organizē biedrība Ziemeļvidzemes orientēšanās

centrs un Latvijas Orientēšanās federācija. Šajās sacensībās var piedalīties ikviens. Valmieras

Magnēts šogad norisināsies 23 kārtās, ceturtdienās, no aprīļa līdz oktobrim.

Reģistrācija

Pirmo reizi, ierodoties sacensībās Valmieras Magnēts, dalībnieks reģistrējas. Ja dalībnieks

nav piedalījies Magnētā vairāk kā vienu gadu, tad dalībniekam jāveic jauna reģistrācija.

Dalībniekiem, kuri nav reģistrējušies, netiks aprēķināts rezultāts. Jaunu dalībnieku reģistrācija

maksā 2,00 EUR.

Starta grupas

Starta grupu dalībnieks izvēlas atbilstoši vecumam un sagatavotībai. Pieaugušo grupās

startējošie jaunieši maksā jauniešiem paredzēto dalības maksu. SV8 un SV10 grupām

distance marķēta. SV8 grupai visi punkti atrodas uz marķējuma, SV10 grupām daļa punktu

var atrasties nelielā attālumā no marķējuma.

S8, V8 — 2011. gadā dzimušie un jaunāki

S10, V10 — 2009. gadā dzimušie un jaunāki

S12, V12 — 2007. gadā dzimušie un jaunāki

S14, V14 — 2005. gadā dzimušie un jaunāki

S16, V16 — 2003. gadā dzimušie un jaunāki

S18, V18 – 2001. gadā dzimuši un jaunāki

SA, VA — atklātā grupa

SB, VB — atklātā grupa (vidējas grūtības distance)

SC, VC — atklātā grupa iesācējiem (viegla distance).

S35, V35 — 1984. gadā dzimušie un vecāki

S45, V45 — 1974. gadā dzimušie un vecāki

S50, V50 — 1969. gadā dzimušie un vecāki

S60, V60 — 1959. gadā dzimušie un vecāki

S70, V70 — 1949. gadā dzimuši un vecāki

Starta laiks

Starts ir atvērts aprīlī un septembrī no pl. 17.00 līdz pl. 19.00, maijā, jūnijā, jūlijā un augustā

— līdz pl. 20.00. Katrs dalībnieks ierodas sacensībās un startē sev vēlamā laikā. Finišu slēdz

vienu stundu pēc starta laika beigām.

Atzīmēšanās

Sacensībās tiek izmantota Sportident elektroniskā atzīmēšanās sistēma. Sportident kartes īre 1

EUR. Par pazaudētu īrēto Sportident karti jāmaksā 30 EUR.

Dalības maksa

Pieaugušajiem — 4,00 EUR, jauniešiem — 2.00 EUR, 1959. gadā dzimušiem un vecākiem

senioriem — 3,00 EUR. Kārtās, kurās automašīnas tiks novietotas uz privātas zemes, var tikt

iekasēta maksa par stāvvietu — 2 EUR. Kompasa īre 1 EUR.

Vērtēšana

Katrā kārtā dalībnieka uzrādītais rezultāts tiek pārrēķināts koeficientā no uzvarētāja laika.

Kopvērtējumu veido 12 labāko koeficientu summa. Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu

ieguvējus, bet dalībniekam ir jāstartē vismaz septiņās kārtās. SV8 un SV10 grupās visi

dalībnieki, kuri startējuši vismaz septiņās kārtās, saņem piemiņas balvu, godalgoto vietu

ieguvēji šajās grupās netiek atsevišķi apbalvoti.

Veicot distanci stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus. Neizraisiet konfliktus

ar privātīpašniekiem! Gaujas Nacionālā parka teritorijā organizētajās kārtās dalībnieki ir

atbildīgi par parka noteikumu ievērošanu. Sacensību laikā par savu veselības stāvokli

dalībnieki atbild paši.

Papildus informācija

Ziemeļvidzemes orientēšanās centra mājas lapā www.zvoc.lv. Jautājumus varat sūtīt uz epastu valdmaneliga75@gmail.com vai zvanīt pa tel. 28626763.

PielikumsIzmērs
Valmieras_Magnets_2019_nolikums.pdf211.27 KB

ZVOC arī

twitterfacebookfacebook

Magnēta kārtas kartē

Čivinātava

Atbalstītāji